Wszystko o lewatywie

Informacje

Lewatywa z zawartością mikroorganizmów skuteczna w leczeniu zakażenia bakterią C. difficile

Według czasopisma medycznego Gastroenterology & Endoscopy News, lewatywa zawierająca różne mikroorganizmy (RBX2660, Rebiotix/Ferring) wykazała 84% skuteczność w zmniejszaniu nawracających zakażeń bakterią Clostridioides difficile. W badaniu wzięło udział ponad 720 dorosłych osób.

Lewatywa z zawartością mikroorganizmów to wciąż przedmiot badań, ale dotychczasowe wyniki napawają optymizmem. U większości wyleczonych pacjentów, biegunka nie pojawiała się przez okres do dwóch lat po zakończeniu leczenia. Prowadząca badanie Lindy Bancke, PharmD, szefowa działu rozwoju klinicznego w firmie Rebiotix stwierdziła, że mikroorganizmy są skuteczne w zmniejszaniu częstości występowania Zakażenia Clostridioides (CDI) u dorosłych pacjentów, od pierwszego nawrotu choroby po otrzymaniu standardowej antybiotykoterapii.

Analiza przeprowadzona przez dr Bancke obejmowała dane z pięciu prospektywnych badań dotyczących leczenia pacjentów z CDI. Trzy z badań miały charakter otwarty, a dwa były randomizowane i kontrolowane placebo, z kolejną fazą otwartą dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na początkowe leczenie i otrzymali drugi cykl leczenia. Czas obserwacji wynosił 24 miesiące w dwóch badaniach i sześć miesięcy w trzech badaniach. Łącznie 723 pacjentów z CDI zostało zdiagnozowanych pod kątem skuteczności i włączonych do analizy przedstawionej przez dr Bancke.

Od 50% do 73% uczestników badania zostało skutecznie wyleczonych za pomocą pierwszej dawki, w porównaniu z 43% do 58% osób otrzymujących placebo. Powodzenie leczenia zdefiniowano jako brak biegunki wywołanej przez CDI w ciągu ośmiu tygodni po leczeniu.

Od 50% do 79% osób, u których nie wystąpiła odpowiedź na pierwszą dawkę leku, osiągnęło efekt po podaniu drugiej dawki, co daje ogólny wskaźnik powodzenia leczenia na poziomie 75% do 84% – informuje dr Bancke.

W programie fazy trzeciej, od 82% do 92% wyleczonych pacjentów, pozostało wolnych od CDI przez sześć miesięcy po leczeniu.

Skuteczność preparatu do lewatywy na bazie mikroorganizmów jest imponująca, zauważyła dr Elizabeth Hohmann, lekarz chorób zakaźnych i dyrektor laboratorium FMT Core w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Dr Hohmann uważa, iż istnieją doniesienia o poważnych skutkach ubocznych stosowania kontrolowanych dawek stolca w wprowadzanego za pomocą lewatywy, który nie został odpowiednio przebadany pod kątem obecności patogenów, dlatego potrzeba czegoś, co jest niezawodnie bezpieczne. Stąd konieczne jest zatwierdzenie terapii przez Agencję Żywności i Leków (FDA). Dr Hohmann zauważyła, że lekarze zajmujący się chorobami zakaźnymi mogą mieć trudności z podawaniem lewatyw z mikroorganizmami, ale ma nadzieję na rozwój terapii standaryzowanym produktem.

Żródło: www.gastroendonews.com

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *